واحد مراقبت
سبد خرید
0 گزینه‌ها - 0 ریال
سبد شما در حال حاضر خالی است!
محصول شما هزینه

واحد مراقبت پنوماتیک در صنایع پنوماتیک کاربرد دارد، شما میتوانید در زیر انواع واحد مراقبت پنوماتیک در مارک های مختلف اعم از واحد مراقبت پنوماتیک ایرکنترل و LMC و مایندمن و ... و قیمت واحد مراقبت پنوماتیک را مشاهده کنید.
واحد مراقبت پنوماتیک سه عمل زیر را انجام میدهد:
1) گرفتن رطوبت هوا و دستگاه ها
2) تنظیم فشار
3) روغن زدن هوا تا از حالت خشکی خارج شود
معمولا واحد مراقبت یابه صورت 2 تیکه و یا به صورت 3 تیکه در بازار موجود است.